Güvenli kal, sorumlu kalma

5651 LOGLAMA


Loglamanın olmaması durumunda bu internet üzerinden gerçekleşecek tüm işlemler internet hizmeti sunanın sorumluluğundadır.


Loglama neden önemlidir?

Neden 5651 Loglama Hizmeti?

Loglama işlemi zorunlulukla yerine getirilmesi gereken bir işlemdir.

5651 sayılı yasa ile internet hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişilerin bazı yükümlülük ve sorumluluklar alması mecburi kılınmıştır. Loglama işlemide bu kanunun başında yer almaktadır. Loglama; sunulan sistemin davranışlarını kayıt altına alan bir sistem bütünü olarak adlandırılır. 5651 sayılı yasa ile birlikte mecburi duruma getirilmiştir. Kurum ya da kuruluşların internet erişimi sağlayarak yapılmasını sağladıkları tüm işlemlerde loglama sistemi kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Kullanılmaması durumunda hizmeti sağlayan gerçek veya tüzel kişi internet üzerinden işlenecek suçlardan sorumludur.

Kimler için geçerlidir ?

5651 Loglama Kanunun Kapsama Alanı Nedir?

5651 sayılı kanun internet üzerinden gerçekleştirilen yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi için oluşturulmuş bir kanundur. Kanun, kullanıcılara işletmeleri üzerinden internet hizmeti sunan firmalara sorumluluklar yüklenmektedir. Kanun gereğince kişilere toplu internet erişim ve kullanımı sağlayanlar için suç sayılabilecek içeriklere erişmek isteyenlere karşı tedbir almak ve iç IP dağıtım loglarını internet sağlayıcısını kaydetmekle yükümlü kılar.

Bu yükümlülüklere dikkat!

  • Kullanıcıların yasal içerikte olmayan WEB sayfalarına erişimlerinin engellenmesi.
  • Erişim log ve kayıtlarının tutulması. ( Zaman ve Tarih Mührü ile )
  • Networklerine bağlı kullanıcıların iç IP loglarının tutulması.
  • Eğer bir Web sayfası mevcut ise ve bu Web sayfasını kendi sunucularında barındırıyor ise dışarıdan gelen erişim log ve kayıtlarının tutulması.

Loglama Nasıl Yapılır ve Süresi

Yasaya göre altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar loglamanın tutma zorunluluğu bulunmaktadır. Zorunlu olan 5651 loglaması, iç ağımıza bağlanan cihazların IP adres bilgilerini, kullanıma başlama, bitiş tarih ve saati ile cihazların MAC Adreslerini gösteren kayıtları Elektronik ortamda saklanması ve oluşan log dosyalarının zaman damgası ile birlikte imzalanması ve bu dosyaların 2 yıl süreyle saklanmasıdır.

DESTEK

Deskport en zor anlarınızda yanınızda olacaktır.

SEO projeleri ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.